Zet geen zak naast de afvalbak!

Publicatiedatum: 2 mei 2022

Zet geen afval naast volle afvalbakken of vuilcontainers, maar neem het mee naar huis. Je geniet toch veel meer in een schoon recreatiegebied?

Zwerfafval is een doorn in het oog als je lekker ligt te luieren of te spelen in het groen. Bovendien is zwerfafval slecht voor de natuur. Dieren eten het op, raken er in verstrikt en verspreiden het afval door het gebied. Als beheerder houden we het gebied graag schoon. Onze boswachters laten zien hoe ook jij een steentje kan bijdragen!

Maak van je afval geen zwerfafval
Als tweede jaar op rij start Recreatieschap Akmaarder- en Uitgeestermeer een campagne tegen zwerfafval op recreatieterreinen Zwaansmeer en Dorregeest. Het recreatieschap wil hiermee het belang van een schoon recreatiegebied blijven benadrukken met een luchtige insteek. We weten vaak maar al te goed dat afval thuishoort in de afvalbak. Met het ‘hoe gooi ik mijn afval weg’ filmpje van de boswachters hopen we dit gedrag aan te moedigen. 

Afvalbakken
Op de recreatieterreinen rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer staan blauwe puntvormige afvalbakken. Hierin kun je je kleine afval en gedoofde barbecuekooltjes ingooien. Er is geen speciale bbq-kooltjes-bak. Ook is er geen speciale bak voor grote vuilniszakken. Deze mag je wel leeggooien in de afvalbakken. De bak heeft een kleine opening, om dumpingen te voorkomen en omdat het afval met een afzuigslang ter grootte van het gat het afval uit de daaronder gelegen ondergrondse container opzuigt.

Resultaten uit onderzoek
Om er achter te komen of en hoe bezoekers zwerfafval in het gebied ervaren is een enquête uitgezet via social media. Uit respons bleek onder andere dat niet iedereen weet dat het plaatsen van vuilniszakken naast de afvalbakken of vuilcontainers juist zorgt voor meer zwerfafval. Men treft blikjes en plastic het meest aan in de gebieden. Ook deden respondenten nuttige suggesties voor het tegengaan van zwerfafval. De resultaten worden gebruikt voor een eventueel vervolg op een campagne in 2023. De resultaten geven geen volledig beeld van wat alle bezoekers van dit onderwerp vinden en dienen als indicatief te worden beschouwd.


Meer nieuws