2022 jaar van de merel

Publicatiedatum: 1 maart 2022

De merel, met zijn zwarte veren en geel/oranje snavel, is de meest algemene broedvogel in ons land. Het vrouwtje is bruin.

Zowel in bossen en parken als in je eigen tuin kun je ze zien scharrelen naar regenwormen en bodemdiertjes. Al vroeg in het voorjaar begint hij te zingen, liefst op een mooie uitkijkpost, hoog in de boom of op het dak. Helaas gaat het niet goed met de merel.

De Mooiste zanger?

Je kent vast de dromerige, melancholieke zang wel. Het liedje, doorspekt met imitaties, is misschien zelfs wel mooier dan dat van een nachtegaal. De merel in je buurt kun je soms herkennen aan eigen motiefjes. Stadsmerels zingen vroeger in het jaar omdat het in de stad lichter is. Ook is ontdekt dat ze in de stad harder zingen om boven het lawaai uit te komen. De zang is bedoeld om het territorium af te bakenen en het mooiste vrouwtje te lokken.

Vechtersbazen

Hoe lieflijk de  zang ook klinkt, de mannetjes zijn echte vechtersbazen. Het broedterritorium wordt fel verdedigd. Ook vrouwtjes onderling zijn niet vriendelijk tegen elkaar. Nadat er een nestje is, houdt de man het vrouwtje goed in de gaten. Hij wil geen indringers, maar als hij de kans krijgt paart hij zelf ook met andere vrouwtjes.

Virus

Vanaf 2016 is er iets aan de hand. Bijna 30 procent van de broedende merels is verdwenen. Veel vogelliefhebbers zagen de merel ineens niet meer in hun tuin. Veel merels hebben last van het Usutu-virus en sterven hieraan. Toch kan de achteruitgang van de merel niet helemaal worden verklaard door dit virus en daarom is onderzoek nodig. De Vogelbescherming heeft 2022  uitgeroepen tot jaar van de merel om de aandacht te vestigen op deze mooie vogel.


Meer nieuws