Snelvaarontheffingen Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer geldt, zoals op het meeste openbare vaarwater, een snelvaarverbod. Dit betekent dat er niet sneller gevaren mag worden dan 16 km/u en binnen de gemarkeerde vaargeulen niet sneller dan 12 km/u. Eén van de uitzonderingen is het snelvaargebied De Deilings. Personen met snelle motorboten mogen hier met een ontheffing snelvaren.

De soorten ontheffingen met uitgangspunten en voorwaarden staan in het automatisch verlengde Beleid snelvaren Alkmaardermeer, dat door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum is vastgesteld. Ook staat hierin vermeld hoe handhaving en evaluatie plaatsvinden, waar klachten gemeld kunnen worden en welke voorzieningen er zijn.

Voorwaarden snelvaren

Het recreatieschap verleent jaarlijks ontheffingen om met een hogere snelheid dan 16 kilometer per uur te mogen varen in het snelvaargebied De Deilings. Deze ontheffing is geldig gedurende het vaarseizoen van 1 mei t/m 31 oktober tussen 08.00 uur en zonsondergang, binnen het met gele boeien gemarkeerde vaarwater nabij recreatieterrein De Woudhaven. Als nationale zeilwedstrijden of de wedstrijd Alkmaar Open het snelvaargebied doorkruisen mag er niet worden snelgevaren. Zie voor meer informatie over de dagen waarop deze wedstrijden staan gepland de kalender van het Comité Alkmaardermeer: www.alkmaardermeer.nl. Uitgesloten van een ontheffing zijn daarnaast: waterscooters, jetski’s, flyboards e.d. en boten langer dan 8.00 meter.

Er wordt per persoon slechts één ontheffing afgegeven. In de voorwaarden bij iedere ontheffing zijn daarnaast bepalingen opgenomen voor wat betreft: verplichting tot het hebben van een WA bootverzekering met mede een dekking voor het waterskirisico tot een bedrag van € 907.560,- , momenten wanneer er niet mag worden gevaren, vaarrichting, uitsluiting of intrekking van een ontheffing, zonering etc.

Bekijk hier de overzichtskaart van het gebied

Soorten ontheffingen

1. Een volledige ontheffing

Jaarlijks worden er 85 volledige ontheffingen uitgegeven. Met een volledige ontheffing kun je in het snelvaarseizoen de hele week snelvaren, met uitzondering van zondagen tussen 11.30 uur en 16.00 uur. Dan kun je alleen onder de vlaggendienstregeling varen. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je een ‘aanvraagformulier volledige ontheffing’ ingevuld en ondertekend op te sturen naar het recreatieschap en wordt je op een wachtlijst geplaatst. Houd gezien de grote belangstelling rekening met een wachttijd van minimaal 1 jaar. Om geplaatst te worden op de wachtlijst zijn wij genoodzaakt om jaarlijks administratiekosten in rekening te brengen (zie aanvraagformulier). Na betaling van de administratiekosten ben je definitief op de wachtlijst geplaatst. Je ontvangt vervolgens ieder voorjaar bericht over jouw plaats op de wachtlijst.

Download het aanvraagformulier volledige ontheffing.

Verlengen volledige ontheffing

Ben je al in het bezit van een volledige ontheffing, dan kun je bovengenoemd formulier ook gebruiken om jouw volledige vergunning te verlengen. Het formulier en de betaling dienen hiervoor uiterlijk 30 maart in ons bezig te zijn. De betaling dient te geschieden onder vermelding van de naam van de aanvrager.

2. Vlaggendienstregeling

Op De Deilings is ook waterskiclub Akersloot actief. Leden van de vereniging varen hier met geschikt weer, op zaterdag en zondag tussen 11.30 en 16.00 uur met maximaal twee boten onder een zogenaamde vlaggendienstregeling.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dien je geplaatst te zijn op de wachtlijst voor een volledige ontheffing (zie 1) en lid te zijn van de waterskiclub Akersloot: www.wscakersloot.nl. Je kunt gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier om je aan te melden voor de vlaggendienstregeling. Onder de vlaggendienstregeling kun je in overleg met ervaren leden van de waterskiclub snelvaren in het weekend. De inschrijving verliest zijn geldigheid na een seizoen en dient dan opnieuw te worden aangevraagd.

Download het aanvraagformulier vlaggendienstregeling. Deze wordt na 31 maart behandeld.

3. Een beperkte ontheffing

Met een beperkte ontheffing kun je op doordeweekse dagen snelvaren. De ontheffing bestaat uit twee delen: A en B. Je hebt beide delen nodig om te mogen snelvaren.

Deel A vraag je per vaarseizoen, eenmalig en kosteloos aan via het aanvraagformulier beperkte ontheffing deel A. Deze aanvragen worden na 31 maart behandeld. 

Als je een beperkte ontheffing deel A ontvangen hebt, dien je voor je wilt snelvaren een beperkte ontheffing deel B te kopen. Een deel B koop je op snelvaren.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl

Deel A en B vormen gezamenlijk de geldige ontheffing voor de duur die op deel B staat aangegeven.

Wijzigingen doorgeven

Adreswijziging

Als je verhuist is het noodzakelijk dat jouw nieuwe adresgegevens zo spoedig mogelijk bij ons bekend worden gemaakt. Wanneer je op de wachtlijst voor een volledige ontheffing staat en ons niet of te laat informeert, dan loop je het risico van de wachtlijst te worden verwijderd. Voor bezitters van een volledige ontheffing is het doorgeven van een verhuizing van belang voor het verkrijgen van de nieuwe volledige ontheffing.

Download het wijzigingsformulier adresgegevens.

Wijzigingen motor(boot)

Als je in het vaarseizoen een nieuwe boot hebt aangeschaft of de gegevens van jouw snelle motorboot of motor kloppen niet meer met de omschrijving op het registratiebewijs, dan moet je deze gegevens direct aan ons doorgeven. Met onjuiste gegevens vervalt de geldigheid van jouw ontheffing.

Vul het wijzigingsformulier in en stuur dit samen met de benodigde bijlagen naar Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Na ontvangst van de benodigde bijlagen en het wijzigingsformulier wordt de nieuwe ontheffing verzonden. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

Download het wijzigingsformulier bootgegevens.

Meer informatie over wijzigingen aan een boot of motor zie: www.rdw.nl