Beleid

Doelstelling
Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de gebieden van IJmond tot Zaanstad zijn volwaardige en unieke recreatiegebieden, verweven met de regio, voor het plezier van vele inwoners en bezoekers uit de wijde omtrek. Dit is uitgesplitst in de volgende doelen:

Het duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijdere regio.  

Visie 2030 - Natuur en recreatie in Hollandse landschappen
Het doel van de visie is de natuur- en recreatiegebieden in samenhang te versterken, als groene uitloopgebieden voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden en met activiteiten gericht op de regio. De kwaliteit van zowel de natuur- recreatiegebieden (inclusief waterkwaliteit) wordt verhoogd en de ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes krijgt vorm als een in elkaar overlopend geheel. De visie legt de hoofdlijnen voor thema’s en voor behoud en ontwikkeling van het gebied vast, uitgesplitst in deelgebieden met eigen accenten. De visie is tevens een kader voor hernieuwde promotie van het gebied.

Lees meer over de visie