Visie 2030

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer bestaat uit het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en omliggend land en de ten zuiden ervan gelegen nieuwe recreatiegebieden Aagtenpark, De Buitenlanden en De Omzoom. Het recreatieschap heeft als toekomstbeeld het prachtige en zeer diverse open landschap verder te versterken, zoals gevormd door Oer-IJ, Zeedijken, veenweide en Stelling van Amsterdam. Samen met gemeenten hebben we dat in een visie vastgelegd. Diverse belangengroepen, ondernemers en belangstellenden uit het gebied hebben meegedacht.

Doel van de visie
Het doel van de visie is de natuur- en recreatiegebieden in samenhang te versterken, als groene uitloopgebieden voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden en met activiteiten gericht op de regio. De kwaliteit van zowel de natuur- als de recreatiegebieden (inclusief waterkwaliteit) wordt verhoogd. De ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes krijgt vorm als een in elkaar overlopend geheel. De visie legt de hoofdlijnen voor thema’s en voor behoud en ontwikkeling van het gebied vast, uitgesplitst in deelgebieden met eigen accenten. De visie is tevens een kader voor hernieuwde promotie van het gebied.

De visie dient als kader voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Zo geven bestaande, lopende projecten al uitvoering aan deze visie. Nieuwe eigen initiatieven of die van derden worden getoetst aan de visie. Een aantal ontwikkelingen pakt het recreatieschap actief op aan de hand van een uitvoeringsprogramma (op te stellen in 2021). In dat plan worden diverse projecten voor behoud en ontwikkeling concreet beschreven en verder uitgewerkt in stappen, waaronder de financiële haalbaarheid. Met een uitvoeringsprogramma inclusief middelen kunnen sneller de doelen bereikt worden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt waar mogelijk samengewerkt met belangengroepen, ondernemers en inwoners.

Wij willen een ieder zich betrokken voelt bij dit gebied uitnodigen om met ons mee te denken en mee te werken aan hoe wij gezamenlijk deze visie vorm gaan geven.

Heeft u interesse om het uitgebreide rapport te lezen, klik dan op concept-visie

Of lees de samenvatting van de bestaande plannen en denkrichtingen

Binnenkort wordt er nog een filmpje geplaatst. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen, stuur dan een bericht naar: info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl