Informatie over zwemwaterkwaliteit en waterplanten

Publicatiedatum: 8 augustus 2022

Op de zwemwaterborden staan twee kwalificaties van het zwemwater. Er zijn plannen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. En op de zwemplekken is geen overlast van waterplanten.

Negatief zwemadvies is kwalificatie van 4 jaar

Het negatieve zwemadvies op de blauwe ondergrond is een kwalificatie op basis van bacteriologisch onderzoek over een periode van vier jaar. Dit gaat NIET over de actuele kwaliteit van het water. Als daar iets mee aan de hand is, wordt dat ter plaatse aangegeven.

Actuele zwemadvies

Op www.zwemwater.nl en op de zwemwaterborden staat het actuele zwemadvies aangegeven voor de zwemzone. Maar de provincie voert niet dagelijks metingen uit en de resultaten zijn ook niet direct bekend. Mocht uit metingen blijken dat de waterkwaliteit onvoldoende is, dan wordt met het gele onderbord een waarschuwing afgegeven en er wordt een oranje onderbord geplaatst als er een negatief zwemadvies geldt.

Algen en bacteriën

Er wordt gemeten of bepaalde bacteriën (intestinale enterokokken (IE) en Escherichia Coli (E. coli)) in het water voorkomen. Beide bacteriesoorten komen voor in de ontlasting van mensen en dieren en zijn een goede aanwijzing voor de zwemwaterkwaliteit. De provincie inspecteert de zwemwaterplekken ook op andere soorten van vervuiling, zoals blauwalgen of andere giftige algen en veiligheid.

Plannen verbetering zwemwaterkwaliteit

Voor Dorregeest zijn er plannen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. Dit staat ook in onze nieuwsbrief

Maaigedeelte waterplanten

De waterplanten worden niet in de zwemzone gemaaid. Alleen de meest gebruikte delen van het meer worden gemaaid; dat is ongeveer 220 ha. In de tijd is het met een maaiboot simpelweg niet haalbaar om het gehele meer te maaien in de groeiperiode van 10 weken, en ook niet wenselijk. In overleg met het hoogheemraadschap is bepaald dat waterplanten ook wenselijk zijn en een mooi resultaat zijn van de verbeterde waterkwaliteit. We laten de waterplanten dan ook staan in die delen van het meer die het minst vaak gebruikt worden.

Maaiplan 

2018 RAUM recreatiebetonning kaart // aa-kaartje_met_recreatiebetonning.jpg (51 K)

Zwemmen en waterplanten

Lees hierover in ons nieuwsbericht van 2 augustus jl. 

Eigen risico

Let op zwemmen in natuurwater is altijd en overal op eigen risico.


Meer nieuws