Voor ondernemers

Ben je als ondernemer op zoek naar een geschikte locatie in een mooie, natuurlijke omgeving? Denk dan eens aan recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Een ideale plek met prachtige waterrecreatiemogelijkheden, bijzonder cultureel erfgoed en slingerende dijken en polders die het zicht mede bepalen.

Alkmaarder- en Uitgeestermeer: water en meer
Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is niet alleen een ideale plek voor watersport, recreatie op de oevers en wandelen en fietsen. Het is ook een ontzettend interessant gebied voor ondernemers. Het terrein is goed bereikbaar via meerdere toegangswegen en biedt voldoende parkeerruimte. 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden binnen Alkmaarder- en Uitgeestermeer?
Neem via onderstaande gegevens contact op met de betreffende contactpersonen. 

Voor evenementen met meer dan 5.000 bezoekers
Contactpersoon: Mark Schoots, telefoon: 06-81492245, e-mail: mschoots@recreatienoordholland.nl 

Wil je terreingebruik aanvragen?
Stuur dan het formulier aanvraag terreinhuur in.

Aanvragen ventvergunning
Ook voor het aanvragen van een ventvergunning/vergunning voor een tijdelijke standplaats is officieel toestemming nodig van het recreatieschap. Neem hiervoor contact op met de beheerder: 0251 - 311410. 

Ondernemen binnen Alkmaarder- en Uitgeestermeer?
Het recreatieschap is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen van de overheid voor de werken, leveringen en diensten. Dat geldt ook voor vastgoed dat beschikbaar is voor de markt of voor locaties die voor ontwikkeling in aanmerking komen.

Heeft u toch een vraag over de beschikbaarheid van gronden en/of gebouwen, dan kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket via Ondernemersloket@recreatienoordholland.nl.

Aanbestedingsrichtlijn
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft een aanbestedingsrichtlijn opgesteld ten behoeve van aanbesteding van werken, leveringen en diensten. Lees hier de volledige aanbestedingsrichtlijn

Ondermandaat
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan Recreatie Noord-Holland besluiten te nemen. Bekijk hier dit volledige ondermandaat/ ondermachtigingsbesluit. 

Overige regelingen
Ook andere regelingen met betrekking tot ondernemerschap binnen recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn uitvoerig gedocumenteerd. Lees hier het mandaat/machtigingsbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland NV, de organisatieverordening/regeling basismandaat en de raamovereenkomst voor uitvoering van werkzaamheden.