Voor ondernemers

Ben je als ondernemer op zoek naar een mooie locatie in een sfeervolle natuurlijke omgeving? Denk dan eens aan Recreatiegebied Alkmaarder- en UItgeestermeer en het Aagtenpark. Een ideale plek voor bijvoorbeeld het organiseren van groepsactiviteiten en evenementen. Lees hieronder alles over de mogelijkheden.

Aanmelden terreingebruik
Op de terreinen van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn er talloze mogelijkheden om activiteiten of evenementen te organiseren. Zo kun je in de gebieden groepsactiviteiten organiseren zoals bruiloften, feesten en barbecues. Of bijvoorbeeld sportlessen en hondentrainingen geven in de buitenlucht. Dit kan echter niet altijd en overal. Lees meer over het aanmelden van terreingebruik.

Aanvragen ventvergunning of tijdelijke standplaats
Wil je in de recreatiegebieden iets verkopen of verhuren, dan heb je officieel toestemming nodig van het recreatieschap. Je moet hiervoor een vent- of standplaatsvergunning aanvragen. Neem voor de mogelijkheden contact op met de beheerder via 0251-311410 of stuur een mail naar info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl.

Ondernemen binnen Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Het recreatieschap is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen van de overheid voor de werken, leveringen en diensten. Dat geldt ook voor vastgoed dat beschikbaar is voor de markt of voor locaties die voor ontwikkeling in aanmerking komen. Lees hier de volledige aanbestedingsrichtlijn.

Wanneer er gronden en/of gebouwen beschikbaar komen, starten wij het wervings- en selectieproces naar een geschikte ondernemer. Bekijk de pagina projecten voor de eventuele mogelijkheden.

Heeft u toch een vraag over de beschikbaarheid van gronden en/of gebouwen, neem dan contact op met ons Ondernemersloket via ondernemersloket@recreatienoordholland.nl.

Leges
Voor het aanvragen van informatie, een vergunning of een andere dienst kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten kun je terugvinden in de legesverordening

Mandaat
Recreatie Noord-Holland heeft de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer besluiten te nemen. Bekijk hier het Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland  N.V. 

Overige regelingen
Ook andere regelingen met betrekking tot ondernemerschap binnen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn uitvoerig gedocumenteerd. Lees hier de organisatieverordening Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de raamovereenkomst voor uitvoering van werkzaamheden.