Over het Uitvoeringsprogramma

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer start met 9 kansrijke projecten in 2022-2023

 1. Opstellen ontwikkelplan De Meren (Alkmaarder- en Uitgeestermeer)
 2. Opstellen natuur- en routeplan historische veenweidelandschappen rondom Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 3. Ontwikkelplan watergebied Uitgeest (oevergebied Uitgeester- en Zwaansmeer)
 4. Ontwikkelplan watergebied Akersloot (Dorp aan het water)
 5. Ontwikkelplan watergebied Markervaart
 6. Ontwikkelplan gebied IJmond tot Zaanstad. Binnen dit project starten we met 9 deelprojecten:
  6.1 Opstellen schetsplan voor ontwikkeling en globale inrichting Aagtenpark en Buitenlanden
  6.2 Haalbaarheidsonderzoek De Kil
  6.3 Verbinden fietspaden Aagtenpark met de Buitenlanden en Omzoom 
  6.4 Pontje Molletjesveer
  6.5 Plan voor omvorming kanonetwerk naar een vaarnetwerk voor kano's, sups en fluisterpuntertjes
  6.6 Informatiepunt op Erfgoedpark De Hoop
  6.7 Informatieborden en laadpalen langs E-bike route Oer-IJ
  6.8 Boerenlandpad Busch en Dam / Noorderweg
  6.9 Wandelnetwerk vanaf station Krommenie
 7. Opstellen beheerplan natuur- en recreatiedoelstellingen
 8. Plan voor gebiedsmarketing en samenwerking
 9. Bijdragen aan energietransitie en klimaatadaptatie

Op onze projectenpagina kan je de projecten volgen.