Voor bezoekers

ALGEMENE VERORDENING
Bij een bezoek aan recreatiegebied het Alkmaarder- en Uitgeestermeer gaan we er vanuit dat je anderen niet hindert en rekening houdt met de natuur. In de onderstaande documenten staan de regels voor bezoekers:

- Algemene verordening
- Aanwijsbesluit locaties verboden voor honden en plattegrond rondom Alkmaarder- en Uitgeestermeer
- Aanwijsbesluit locaties losloopgebieden voor honden en plattegrond rondom Alkmaarder- en Uitgeestermeer
- Aanwijsbesluit hondenbeleid recreatiegebied De Buitenlanden
- Aanwijsbesluit locaties barbecueën en plattegrond rondom Alkmaarder- en Uitgeestermeer
- Aanwijsbesluit verbod specifieke vaartuigen
Aanwijsbesluit hondenbeleid De Buitenlanden met plattegrond

Voor bepaalde activiteiten heb je toestemming nodig, zoals het terrein huren of het organiseren van een evenement. Gebruik hiervoor het formulier aanvraag terreinhuur.

LEGESVERORDENING
Voor het aanvragen van een vergunning of een andere dienst betaal je kosten. Deze staan beschreven in de legesverordening.

KLACHTENREGELING
Bij officiële klachten kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.

Klachten kunnen worden ingestuurd naar:
Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 2571 
2002 RB  Haarlem
of via info@recreatienoordholland.nl, t.a.v. de klachtencoördinator.

 
OVERIGE REGELS

Vissen
Als je gaat vissen, heb je een geldige VISpas nodig. Kijk voor meer informatie op: www.sportvisseninnederland.nl.

Voor het vissen op het Alkmaardermeer heb je schriftelijke toestemming nodig van Gebroeders Dil B.V. (beroepsvisser) te Akersloot, telefoon 0251-31 23 06.

Honden

Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer:

Honden zijn toegestaan op de recreatieterreinen, indien niet meer dan 3 honden per persoon:

  • van 1 april tot 1 oktober kort aangelijnd betreden;
  • van 1 oktober tot 1 april los lopen, met uitzondering van gevaarlijke honden.

Op het Zwaansmeerpad mogen honden alleen kort aangelijnd het gehele jaar komen.
Uiteraard dienen de uitwerpselen opgeruimd te worden.

Op de hondenflyer  staat dit duidelijk aangegeven. 

Recreatiegebied De Buitenlanden:

Honden zijn toegestaan, indien niet meer dan 3 honden per persoon:

  • gehele jaar los op de daarvoor aangewezen grasvelden (losloopplekken);
  • van 1 oktober tot 15 maart los op diverse aangewezen wandelpaden
  • van 15 maart tot 1 oktober aangelijnd op diverse aangewezen wandelpaden
  • overige plekken zijn honden verboden

Op de hondenflyer voor De Buitenlanden staat dit duidelijk aangegeven.

Snelvaren
Op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer geldt een maximale vaarsnelheid van zestien kilometer per uur en binnen de gemarkeerde vaargeulen een maximumsnelheid van twaalf kilometer per uur. Voor het snelvaargebied De Deilings, is echter een uitzondering gemaakt. Hier kan de watersporter, mits voorzien van een ontheffing, snelvaren en waterskiën.