Over

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer wordt in opdracht van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beheerd door Recreatie Noord-Holland NV. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.

Het zet zich in voor:

  • het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden
  • het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap en een evenwichtig natuurlijk milieu dat is afgestemd op het onder bovenstaande geformuleerde.


De gemeenschappelijke regeling vindt u hier.

Bestuur

Het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bepaalt het te voeren beleid op basis van voorstellen vanuit het dagelijks bestuur en de ambtelijke adviescommissie. Het algemeen bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. De deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland vormen samen het algemeen bestuur. 

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur functioneert als agendacommissie.

Adviescommissie
Het algemeen en het dagelijks bestuur laten zich bijstaan door de adviescommissie. Deze toetst de voorstellen en adviseert de bestuursleden daarover. De participanten wijzen de commissieleden aan.