Waterplanten in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer worden weer gemaaid

Publicatiedatum: 5 augustus 2020

Het recreatieschap is al een paar weken de waterplanten aan het maaien in het meer. Nu is ook recreatiebetonning aangebracht om veilig te varen.

Veilig varen

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer verwijdert de waterplanten in de intensief gebruikte delen van het meer. In de andere delen wordt de natuur met rust gelaten. Langs de randen van het maaiveld komt recreatiebetonning. Groen-witte en rood-witte boeien geven aan waar veilig kan worden gevaren. Watersporters wordt aangeraden om binnen deze recreatiebetonning te blijven. Op onderstaande kaart gaat het om de roze en lichtpaarse vlakken. 

Verwerking
De gemaaide waterplanten worden net als vorig jaar verspreid over de Saskerleidam. Bij een grote hoeveelheid maaisel worden de gedroogde planten vermengd met de ondergrond, waarbij de dam opnieuw wordt ingezaaid met gras. Er is voor deze milieuvriendelijke oplossing gekozen in overleg met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Monitoring
Het recreatieschap controleert regelmatig de groei van de waterplanten. Watersporters die overlast van waterplanten ervaren, kunnen hiervan een melding maken via het e-mailadres info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. Het is belangrijk om hierbij zo goed mogelijk de locatie van de overlast te vermelden.

2019 kaart recreatiebetonning waterplanten // aa-kaartje_met_recreatiebetonning_2019.jpg (48 K)


Meer nieuws