Voorstel overgangsbeleid honden Aagtenpark

Publicatiedatum: 22 september 2020

Vanwege de reacties en omdat in de buurt geen goed losloopgebied is, zal aan het bestuur van het recreatieschap een voorstel voor een overgangsbeleid voorgelegd worden.

Het hondenbeleid op het Aagtenpark heeft vele reacties opgeroepen, alhoewel het recreatieschap het beleid van de gemeente 1 op 1 had overgenomen. Echter, het beleid van het recreatieschap is om borden te plaatsen waar honden vast moeten in tegenstelling tot die van de gemeente, die borden laat plaatsen waar honden los mogen lopen. En voor de duidelijkheid waren berichten geplaatst omdat er gehandhaafd zou worden door onze toezichthouders.

In het voorstel staat het advies om honden alvast op gedeeltes in het park los te kunnen laten lopen. Maar ook waar de honden aan de lijn zouden moeten en waar ze verboden zijn. (Zie deze kaart.) Uiteraard moet hondenpoep nog steeds opgeruimd worden. Het recreatieschap behandelt het voorstel op 2 december a.s.

Uiteindelijk moet er een beleid komen, waarin ook andere plannen zijn meegenomen vanuit het inrichtingsplan Caij- en Aagtenbelt. Hierbij waren toentertijd omwonenden en gebruikers van het park betrokken. Ook bij de verdere inrichting van het park de komende jaren, zullen zij weer betrokken worden.


Meer nieuws