Snoeiwerkzaamheden De Buitenlanden

Publicatiedatum: 13 maart 2019

Vanaf 13 maart t/m 15 maart wordt de beplanting op De Buitenlanden gedund.

Het doel hiervan is ruimte te geven aan de beplanting die blijft staan, zodat deze zich kan ontwikkelen in een natuurlijke vorm. Hierdoor komt het bosplantsoen er uiteindelijk mooier uit te zien als deze volgroeid is.

Werkzaamheden
Na de aanleg in 2009 van het bosplantsoen met ruim 30.000 kleine struiken en bomen is in 2016 een aantal hiervan verwijderd en is een aantal nieuw aangeplant om mooie zichtlijnen te creëren en beter aan te sluiten bij het verkavelingspatroon in de polder. Nu wordt circa 1/3 gesnoeid om blijvende bomen en struiken meer licht en ruimte te geven en deze daarmee goed te laten ontwikkelen. Hierdoor blijft het bosplantsoen gezond en ontstaat er een mooier eindbeeld.

Takkenwal
Van de takken die vrijkomen zullen medewerkers van de zorgkwekerij ‘de Groeierij’ een takkenwal maken. Hier kunnen vogels en egels, maar ook andere kleine dieren en insecten, schuilen en nestgelegenheid vinden. Ook is dit milieuvriendelijker dan het versnipperen of afvoeren van de takken.

Broedhoop
Het riet verderop bij het water, restant van de Kil, wordt gemaaid. Het vrijkomende maaisel komt op een kleine broedhoop te liggen. Deze hoop vormt door de hogere temperatuur die ontstaan door hetverteringsproces een ideale (schuil)plek voor kleine zoogdieren, insecten en de ringslang.


Meer nieuws