Landgoed Rorik in het nieuws

Publicatiedatum: 11 december 2020

Het plan Landgoed Rorik won in 2018 de aanbesteding voor de ontwikkeling van recreatiegebied De Buitenlanden.

Het plan bestaat uit een zelfvoorzienend restaurant/stadsboerderij, fietshotel en een biologisch agrarisch bedrijf waar natuur en landschap centraal staan. Het past daarmee goed bij de doelstellingen van het recreatieschap dat dit gebied aantrekkelijker wil maken voor een grotere doelgroep. De plannen voor het gebied passen binnen het huidige bestemmingsplan van de gemeente Beverwijk en sluiten aan op de recreatiedoelstellingen van de provincie.

In 2020 sloot recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer een langjarig erfpachtovereenkomst met de ondernemers van Landgoed Rorik. Hiermee kregen de ondernemers een gebied van circa 30 ha in gebruik waaraan onder andere de voorwaarde is verbonden dat het gebied toegankelijk blijft voor recreanten. Ook hondenbezitters blijven welkom; zolang zij zich houden aan het geldende hondenbeleid.

Het recreatieschap gaat ervan uit dat de ondernemers zorgvuldig omgaan met het gebied zodat dit aantrekkelijk en vooral veilig blijft voor recreanten. Alhoewel aantrekkelijk voor iedereen weer anders kan worden ingevuld, vinden wij dat het gebied op dit moment een rommelige indruk maakt. We hebben de ondernemers hierop aangesproken en gaan in overleg waarbij we tot concrete afspraken willen komen om overlast te beperken, de veiligheid van wandelaars en fietsers te waarborgen en het aangezicht te verbeteren.

Het gesprek met de ondernemers heeft er toe geleid dat er gekeken wordt ter plekke maatregelen te nemen om de overlast voor bezoekers te voorkomen. Het kan zijn dat er voor fietsers en wandelaars tijdelijk een omleidingsroute wordt ingesteld. Deze maatregel wordt dan met borden duidelijk aangegeven.

Meer lezen over Landgoed Rorik?


Meer nieuws