Handhaving op los laten lopen van honden in het Aagtenpark vanaf 1 augustus

Publicatiedatum: 30 juli 2020

Het Aagtenpark is een heerlijk park om te wandelen, spelen, rusten, doorheen te fietsen en de hond uit te laten. Iedereen wil dat graag op een plezierige manier doen.

En de schapen die er rondlopen willen rustig kunnen grazen. Ook andere dieren en de natuur willen we zo min mogelijk verstoren.

Waarom aan de lijn?

Sommige mensen zijn bang voor honden of houden er niet van. Fietsers kunnen vallen als opeens een hond voor de wielen loopt. En de schapen en andere dieren willen niet opgejaagd worden. Verder willen we planten en bloemen die er staan zoveel mogelijk beschermen om een goede biodiversiteit te behouden. Dit zijn allemaal redenen om de hond aan te lijnen.

Handhaving

De toezichthouders zullen dit jaar mensen met loslopende honden in eerste instantie zoveel mogelijk informeren over de regels.  

Overige regels

Andere regels die er gelden, zijn dat honden niet mogen graven, omdat de laag grond waarmee de voormalige vuilnisbelten zijn afgedekt, intact moet blijven. En om te zorgen dat iedereen prettig kan recreëren dienen uitwerpselen opgeruimd te worden. Meer dan drie honden aan de lijn is ook niet toegestaan om nog goede controle over de honden te kunnen houden. Alle regels zijn terug te vinden in een flyer. Deze is te downloaden vanaf www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/over/voor-bezoekers

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Sinds 1 januari 2019 beheert het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer het Aagtenpark. Inmiddels is de ook Algemene Verordening van het recreatieschap van toepassing en zijn borden aangebracht, waardoor toezichthouders nu handhavend kunnen optreden.


Meer nieuws