De Hoorne wandelpad 2013

Gezocht: projecten voor innovatie in het landelijk gebied

Publicatiedatum: 11 oktober 2023

Heb jij een idee voor het landelijk gebied van Noord-Holland? Draagt het bij aan de thema's natuur, water & bodem, klimaat, landbouw, landschap en erfgoed? Met sociaal-economische impact?

De provincie Noord-Holland wil praktische en haarbare ideeën ophalen met een positieve impact op het landelijk gebied. Stuur je idee in vóór 1 december 2023. Je doet dan mee met een prijsvraag die jouw idee kan versnellen.

Project Toekomstversnellers

De provincie Noord-Holland heeft op 21 september 2023 het project Toekomstversnellers Buitengewoon Noord-Holland gelanceerd. Het doel is om met een prijsvraag ideeën met een sociaal-economische impact te versnellen in het landelijke gebied. Om te kunnen deelnemen aan Toekomstversnellers moet je bereid zijn om eigenaarschap te nemen voor het idee en moet het aansluiten bij één of meerdere opgaven binnen de PPLG-thema’s.

Daarnaast moet het idee gericht zijn op een concrete plek of concreet gebied in één van de vijf Noord-Hollandse PPLG-regio’s. De recreatiegebieden van het Recreatieschap Alkmaarder- en Utgeestermeer vallen hiervoor onder het gebied Laag Holland.  

Alle voorwaarden voor deelname staan op de website van de Toekomstversnellers.

Winnaars Topideeën

Per regio wordt één Topidee verkozen door de jury. De 5 Topideeën krijgen extra begeleiding met advies, kennis, netwerkcontacten en coaching, verspreid over een jaar. Je krijgt voor je winnende idee een financiële bijdrage van 5.000 euro dat je naar eigen inzicht kan besteden aan de uitvoering. Ook krijgen de ideeën aandacht via de (sociale) mediakanalen van de provincie.

Meld je aan

Heb jij of ken je iemand met een idee voor de Toekomstversnellers? Meld je dan aan via de website. Mocht jouw idee niet tot Topidee worden verkozen, dan kan je nog steeds gebruik maken van een gratis adviesgesprek. Meld je aan voor 1 december 2023!

Meer informatie over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied


Meer nieuws