Waterplanten Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Publicatiedatum: 25 juli 2018

De afgelopen week heeft het recreatieschap meerdere meldingen ontvangen van watersporters over de snel groeiende waterplanten in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

De waterplanten in delen van het meer waar veel watersportactiviteiten plaatsvinden, worden de komende weken gemaaid. De delen van het meer die goed bevaarbaar moeten blijven, worden weergegeven op onderstaande kaart met lichtblauwe (basismaaibeheer) en roze (zandwinputten) vlakken.

In het meer is recreatiebetonning aangelegd (groen-witte en rood-witte boeien). De recreatiebetonning geeft aan in welke delen van het meer veilig gevaren kan worden. Wij raden watersporters aan om binnen de recreatiebetonning te blijven. 

2018 RAUM recreatiebetonning kaart // aa-kaartje_met_recreatiebetonning.jpg (51 K)

Veelgestelde vragen

Waar kan ik overlast melden?

Ervaar je overlast van waterplanten? Meld dit dan via info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. Vermeld daarbij zo goed mogelijk de locatie. 

Welke delen van het meer worden gemaaid?

Voorlopig worden alleen de groene delen op onderstaande kaart gemaaid. 

2018 RAUM waterplanten maaikaart // 2018_maaikaart.jpg (44 K)

Waarom wordt niet het hele meer gemaaid? 

In veel Europese wateren zien we de laatste jaren snel groeiende waterplanten. Dit is een gevolg van milieumaatregelen en een verbeterde kwaliteit van het water. Het is belangrijk om een goed evenwichtig te vinden tussen de natuur en het recreatieve gebruik van het meer. Er is daarom besloten om alleen de delen van het meer te maaien waar veel watersportactiviteiten plaatsvinden. 

Waarom is er niet eerder gemaaid, voordat er overlast ontstond? 

Als de waterplanten te vroeg in het jaar worden gemaaid, wordt de groei extra gestimuleerd. Dat is te voorkomen door zo laat mogelijk te maaien. We maaien dus pas op het moment dat er overlast voor watersporters ontstaat. 

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mailtje naar info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl of bel naar 0251 - 31 14 10.


Meer nieuws