Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet. 

Controleverordening

Financieringsstatuut

Nota activeren, waarderen en afschrijven

Verordening financieel beheer

Nota Reserves en voorzieningen

Financiële stukken
Onderstaande financiële stukken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vastgesteld op 7 juli 2021: 

Jaarrekening 2020

Infographic bij jaarrekening 2020

Begrotingswijziging 2021

Programmabegroting 2022