Documenten

In het kader van de Bekendmakingswet dienen we alle beleidsregels te publiceren:

Controleverordening

Financieringsstatuut

Nota activeren, waarderen en afschrijven

Verordening financieel beheer

Nota Reserves en voorzieningen