Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet. 

Financiële stukken

Onderstaande financiële stukken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vastgesteld op 6 juli 2022.

Aanbestedingsrichtlijnen van de overheid

Het recreatieschap is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen van de overheid voor de werken, leveringen en diensten. Dat geldt ook voor vastgoed dat beschikbaar is voor de markt of voor locaties die voor ontwikkeling in aanmerking komen.  Lees hier de volledige inkoop- en aanbestedingsrichtlijn en de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Mandaat

Recreatie Noord-Holland heeft de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer besluiten te nemen. Bekijk hier het Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland  N.V. 

Overige regelingen

Ook andere regelingen met betrekking tot ondernemerschap binnen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn uitvoerig gedocumenteerd. Lees hier de organisatieverordening Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de raamovereenkomst voor uitvoering van werkzaamheden.