Bestuur

De gemeenten en de provincie Noord-Holland werken samen om het recreatiegebied in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

 PARTICIPANT  LID ALGEMEEN BESTUUR 
 Provincie Noord-Holland  gedeputeerde A. Tekin (voorzitter)
 Gemeente Alkmaar  wethouder drs. P. F. Dijkman
 Gemeente Beverwijk  wethouder mevrouw H.J. Niele-Goos
 Gemeente Castricum  wethouder R. de Haan
 Gemeente Heemskerk  wethouder A.W.M. Schoorl
 Gemeente Heiloo  wethouder A.N. Dellemijn
 Gemeente Uitgeest  burgemeester mevrouw W.J.A. Verkleij
 Gemeente Zaanstad  wethouder S. Munnikendam


Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn openbaar toegankelijk.
Het reglement van orde is hier te bekijken. 

Inspreken
Het is mogelijk om individueel of namens een organisatie in te spreken tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur en in maximaal drie minuten te zeggen wat je van een voorstel of onderwerp vindt. Over agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen kan niet ingesproken worden. Het is gebruikelijk dat de voorzitter de insprekers kort na aanvang van de vergadering het woord geeft. Wij verzoeken je daarom bij de opening aanwezig te zijn.

De vergaderingen vinden plaats op wisselende locaties.

De voorzitter bepaalt de volgorde van insprekers. Wij adviseren om de bijdrage kernachtig te formuleren. Achtergrondinformatie graag vooraf toesturen aan het bestuurssecretariaat of meenemen naar de vergadering. Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de bestuursleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker.

Aanmelding inspreken
Wij verzoeken uiterlijk een dag voor de vergadering te melden als je wilt inspreken. Dit kan via dit formulier of telefonisch via 023 520 28 20.

Vergaderdata 2018
Op de hieronder vermelde data vinden de vergaderingen plaats. Zodra de vergaderstukken openbaar zijn, vind je deze hier.

Vrijdag 26 januari, 8.30 uur - 10.00 uur.
Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem

Woensdag 4 juli, 15.00 uur - 17.00 uur 
Gemeentehuis van Beverwijk

Woensdag 21 november, 15.00 - 17.00 uur 
Gemeentehuis van Castricum

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de stukken van de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer? Download de app iBabs Pro op je mobiel of tablet.

Voor Apple: App store Voor Android: Google Play Op een desktop met Windows 10 of Windows 10 Mobile: Microsoft Store Overige besturingssystemen: www.ibabs.eu

Gebruik bij het inloggen de volgende gegevens:
Site: RecreatieNH
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Kies vervolgens agendatype: Alkmaarder-en Uitgeestermeer openbare vergadering AB