Bestuur

De gemeenten en de provincie Noord-Holland werken samen om het recreatiegebied in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bepaalt het te voeren beleid op basis van voorstellen vanuit het dagelijks bestuur en de ambtelijke adviescommissie. Het algemeen bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. De deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland vormen samen het algemeen bestuur. 

Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

 PARTICIPANT  LID ALGEMEEN BESTUUR 
 Provincie Noord-Holland   gedeputeerde mevrouw dr. I. Zaal (voorzitter)
 Gemeente Alkmaar  wethouder drs. P. F. Dijkman
 Gemeente Beverwijk  burgemeester M. Smit
 Gemeente Castricum  wethouder R. de Haan
 Gemeente Heemskerk  wethouder A.W.M. Schoorl
 Gemeente Heiloo  wethouder R.Opdam
 Gemeente Uitgeest  burgemeester S.Nieuwland (vice-voorzitter)
 Gemeente Zaanstad  wethouder W. Breunesse


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur functioneert als agendacommissie.

Adviescommissie
Het algemeen en het dagelijks bestuur laten zich bijstaan door de adviescommissie. Deze toetst de voorstellen en adviseert de bestuursleden daarover. De participanten wijzen de commissieleden aan.